Jaja ekologiczne to przede wszystkim etyczny chów, brak antybiotykow, pestycydów i GMO w pokarmie, a co za tym idzie zdrowie i odpowiedni smak. Naturalne jajo to najlepsze źródło aminokwasów, kwasów tłuszczowych, witamin i związków mineralnych. Jaja, które pochodzą od szczęśliwych kur, przebywających cały dzień w naturalnych warunkach i dobierających sobie pożywienie według własnego uznania to świetny i przede wszystkim zdrowy wybór. Naturalne jajo to najlepsze źródło aminokwasów, kwasów tłuszczowych, witamin i związków mineralnych. Warto pamiętać, iż w UE produkowanie żywności ekologicznej jest ściśle uregulowana rozporządzeniem Rady EWG (nr 2092/91, 1.01.93), w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów. Rozporządzenie obowiązuje również w Polsce. Jajka posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzjące ich jakość i dopuszczające je do powszechnego obrotu.