Pakowalnia

Firma Eggs Pack Sp. z o.o. oferuje Państwu świeże, smaczne jaja po atrakcyjnych cenach. Gwarantujemy uprzejmą i fachową obsługę. Obsługujemy klientów hurtowych i indywidualnych głównie na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Oferowane przez nas jaja pochodzą ze sprawdzonych ferm krajowych. Naszym klientom oferujemy jaja we wszystkich kategoriach wagowych, w rożnych opakowaniach. Stale wzbogacamy naszą ofertę, dostosowując się do potrzeb odbiorców.

Pakowalnia jaj Eggs Pack jest pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii, co gwarantuje zadowolenie i zaufanie Klientów. Jaja do zakładu pozyskiwane są od kur z własnych ferm od okolicznych producentów.

 

Firma Eggs Pack Sp. z o.o. spełnia najważniejsze normy:

  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Nasza OFERTA

 

Go Top